Přihláška pro fyzické osoby


Spolek si vyhrazuje právo žádost o přihlášku do spolku zamítnout v souladu se stanovami spolku.