Přihláška pro právnické osoby

Spolek si vyhrazuje právo žádost o přihlášku do spolku zamítnout v souladu se stanovami spolku.